Viisitoistavuotias J.Koskenmäki Oy

09.03.2020

Tänään 9.3.20 vietetään J.Koskenmäki Osakeyhtiön 15-vuotispäivää. Kokosimme syntymäpäivän kunniaksi aikajanan ja julkaisemme muutamia valokuvia yrityksen perustamisesta lähtien. 

Yritys itsessään perustettin jo kahdeksankymmentäluvun alkupuolella, mutta tuolloin  toimenkuvaan kuului vielä lähinnä autojen korjaus. Viimeiset kaksikymmentä vuotta toimenkuva on ollut enemmän nykyisen kaltainen. Yhdeksänkymmentäluvulla aloitetun kiinteistöjen huollon ja saneerauksen lisäksi keskityttiin maanrakennukseen. Osakeyhtiön alkutaipaleella toimintaa laajennettiin vähitellen betonielementtien varastointiin ja lastaukseen ja viimeisimpänä toimintana J.Koskenmäki Oy aloitti Rahkoilan maankaatopaikan ylläpidon.

Aikajana on koottu pääpiirteittäin, eikä siihen ole eritelty kaikkia vuosien aikana tekemiämme projekteja.


1984 Jouni perustaa muutaman kaverinsa kanssa autokorjaamon Hämeenlinnan Kaurialaan.

1985 Jouni perustaa oman toiminimen ja oma autokorjaamo avataan Pekolaan

1986 Autojen korjauksen ja maalauksen lisäksi Pekolassa maalataan paloposteja

1987 Autokorjaamopalvelut siirtyvät Turenkiin. 

1989-91 Jouni tekee oman korjaamotyön lisäksi töitä myös samassa liikekeskuksessa toimivalle Turengin Betonille.

1991 Jouni tekee korjaamo- ja saneeraustöiden lisäksi töitä LujaBetonilla

1993 Yrityksen toiminta jatkuu kokoaikaisesti kiinteistöjen saneerauksella, maansiirtotöillä ja lumien aurauksella.

1993 Ostetaan Aulangon hotellin matkamuistomyymälä

1993-1997  Saneerataan ja vuokrataan asuntoja

1994 Aloitetaan kiinteistöjen huoltotyöt laajemmin

1996 Pidetään ensimmäiset firman pikkujoulut.

2002 Kirsi siirtyy ulkopuoliselta työnantajalta päätoimiseksi yrittäjäksi Jounin rinnalle.

2003 Aulangon matkamuistomyymälä myydään

2005 Toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi

2008 Aloitetaan  betonielementtien varastointi ja lastaus Kantolassa

2015 Aloitetaan  betonielementtien varastointi ja  lastaus Hyrylässä

2017 Toiminta aloitetaan Rahkoilan maankaatopaikalla

2020 Juhlitaan osakeyhtiön 15- vuotisjuhlaa

On tullut aika kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Ilman teitä ei olisi meitä. Kiitos!


Haluatko mukaan luomaan uusia tarinoita J.Koskenmäki Oy.n työntekijänä? Avoimet työpaikat ja työnhakutiedot löydät täältä


maansiirtotyöt, J Koskenmäki oy, betonimurskaus, maankaatopaikka, betonielementtien varastointi, saneeraustyöt,